Wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
21/08/2012
W dniu 6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 22/12) o treści: "W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (jedn. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1184 ze zm.), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.)".
Roszczenie członka zarządu spółki kapitałowej o przywrócenie do pracy.
24/05/2012
W dniu 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 3/12) o treści "W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy".
Kurator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiony przez sąd w przypadku, gdy spółka nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, może wystąpić o jej rozwiązanie, jeżeli został do tego umocowany.
08/03/2012
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 95/11 stwierdził, że "kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, jeżeli został do tego umocowany, wystąpić do sądu w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie".
Zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
20/01/2012
Uchwała z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt I UZP 9/11).
Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ( art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm. w związku z art.112 i w związku z art 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.).
W dniu 13 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.
13/01/2012
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, reguluje tryb postępowania przez komornika w przypadku wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.
Wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
21/08/2012
W dniu 6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 22/12) o treści: "W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (jedn. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1184 ze zm.), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.)".
Roszczenie członka zarządu spółki kapitałowej o przywrócenie do pracy.
24/05/2012
W dniu 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 3/12) o treści "W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy".
Kurator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiony przez sąd w przypadku, gdy spółka nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, może wystąpić o jej rozwiązanie, jeżeli został do tego umocowany.
08/03/2012
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 95/11 stwierdził, że "kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, jeżeli został do tego umocowany, wystąpić do sądu w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie".
Zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
20/01/2012
Uchwała z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt I UZP 9/11).
Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ( art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm. w związku z art.112 i w związku z art 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.).
W dniu 13 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.
13/01/2012
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, reguluje tryb postępowania przez komornika w przypadku wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.
Wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
21/08/2012
W dniu 6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 22/12) o treści: "W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (jedn. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1184 ze zm.), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.)".
Roszczenie członka zarządu spółki kapitałowej o przywrócenie do pracy.
24/05/2012
W dniu 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 3/12) o treści "W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy".
Kurator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiony przez sąd w przypadku, gdy spółka nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, może wystąpić o jej rozwiązanie, jeżeli został do tego umocowany.
08/03/2012
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 95/11 stwierdził, że "kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 k.c. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, jeżeli został do tego umocowany, wystąpić do sądu w imieniu reprezentowanej spółki z wnioskiem o jej rozwiązanie".
Zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
20/01/2012
Uchwała SN z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt I UZP 9/11).
Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ( art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm. w związku z art.112 i w związku z art 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.).
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Kancelaria jest prowadzona przez adwokata Grzegorza Szymczyka.
Celem Kancelarii, od momentu jej powstania, jest udzielanie kompleksowej, a zarazem profesjonalnej pomocy prawnej, współdziałanie w
ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Cechą charakterystyczną działalności Kancelarii jest jej indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rozbudowany system dostępności
do świadczonych usług.
Usługi dostępne są w tradycyjnej formie a także poprzez wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji na odległość.
O KANCELARII

USŁUGI