Odszkodowanie za błędy medyczne
01/03/2012
Z dniem 1 stycznia 2012 roku dodany został do ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozdział 13a który daje, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz spadkobiercy pacjenta, prawo dochodzenia odszkodowania za zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Podstawą zrekompensowania szkody, jaką poniósł pacjent lub jego spadkobierca jest   ustalenie przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, że nastąpił błąd medyczny. Wniosek o ustalenie błędu medycznego uprawniony może wnieść w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
Odszkodowanie za błędy medyczne
01/03/2012
Z dniem 1 stycznia 2012 roku dodany został do ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozdział 13a który daje, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz spadkobiercy pacjenta, prawo dochodzenia odszkodowania za zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Podstawą zrekompensowania szkody, jaką poniósł pacjent lub jego spadkobierca jest   ustalenie przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, że nastąpił błąd medyczny. Wniosek o ustalenie błędu medycznego uprawniony może wnieść w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Kancelaria jest prowadzona przez adwokata Grzegorza Szymczyka.
Celem Kancelarii, od momentu jej powstania, jest udzielanie kompleksowej, a zarazem profesjonalnej pomocy prawnej, współdziałanie w
ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Cechą charakterystyczną działalności Kancelarii jest jej indywidualne podejście do każdej sprawy oraz rozbudowany system dostępności
do świadczonych usług.
Usługi dostępne są w tradycyjnej formie a także poprzez wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji na odległość.
O KANCELARII

USŁUGI