Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Blog dla biznesu
Ochrona autorskich praw do programu komputerowego
13/11/2015
Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Nie każdy program komputerowy stanowi przedmiot prawa autorskiego. Po to, by uzyskał taki status, niezbędne jest stwierdzenie, iż „stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze" ...

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym
08/11/2015
Na wstępie niniejszego posta chciałbym przedstawić podstawową normę, o której należy pamiętać przy kontroli przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie a dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli ...

Kiedy zachodzi nominalne obniżenie kapitału zakładowego?
04/10/2015
Nominalne obniżenie kapitału zakładowego zachodzi, gdy:

1) bilans spółki wykazał stratę, a obniżenie ma na celu wyrównanie bilansu, aby mogła nastąpić wypłata z zysku dla wspólników. Gdyby bowiem w tej sytuacji nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego, zysk spółki musiałby być przeznaczony na odbudowę kapitału zakładowego ...

Kiedy ma miejsce rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
23/09/2015
Rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego ma miejsce, gdy:

1) kapitał zakładowy spółki jest zbyt wysoki w stosunku do zadań gospodarczych spółki. Obniżenie kapitału pozwala więc na dokonanie odpowiednich wypłat wspólnikom, którzy mogą zainwestować go bardziej efektywnie poza ...

Jak obniżyć kapitał zakładowy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ?
22/09/2015
Obniżenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.

Zasadą jest, obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Wyjątek od tej zasady stanowi obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie ...

Jaka jest odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za długi spółki?
01/09/2015
Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki ma charakter osobisty, nieograniczony i solidarny (pomiędzy wspólnikami oraz ze spółką), ale jednocześnie subsydiarny w zakresie egzekucji (art. 22 § 2 KSH w związku z art. 31 § 1 KSH). Wspólnicy nie mogą skutecznie wobec osób trzecich modyfikować odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zatem w tym sensie ...

Obsługa prawna firm - nowe pakiety
05/01/2015
W związku z rozwojem Kancelarii Adwokackiej postanowiliśmy zaktualizować naszą ofertę w zakresie obsługi prawnej firm i oferowanych pakietów stałej obsługi prawnej.Wszystkie ...

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatorów a także innych osób w spółce akcyjnej
10/11/2014
Odpowiedzialność cywilną w spółce akcyjnej regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z regulacją zwartą w przedmiotowym kodeksie, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w:
-  oświadczeniu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem ...

Zgłoszenie wierzytelności do upadłości
09/11/2014
Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.          
Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje ...

Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
09/11/2014
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań,
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań,
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia  ...

Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
15/06/2014
Aby wyłączyć przymusowo wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wystąpić o to do Sądu.
Sądem właściwym do wytoczenia tego rodzaju powództwa jest sąd rejonowy, jeżeli wartość udziału pozwanego wspólnika nie będzie przekraczać 75 000 zł, jeżeli jednak wartość udziału wspólnika ...

BLOG O PRAWIE

PUBLIKACJE NA TEMAT