tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Temat rozważań swoich chciałbym odnieść do zarażenia pacjenta gronkowcem złocistym podczas wykonywania zabiegu wydłużenia kończyny metodą Ilizarowa.

Aby dochodzić odszkodowania w pierwszej kolejności należy ustalić czy między szkodą a działaniem lub brakiem działania szpitala zachodzi adekwatny związek przyczynowy. A następnie ocenić wysokość szkody.
Przed Sądem pacjent może domagać się:

Odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie, która obejmuje wszelkie wynikłe z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody szpitala odpowiedniej renty. Poszkodowany może domagać się również odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z ważnych powodów Sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe.

Przedawnienie
Roszczenia o naprawienie szkody na osobie ulegają przedawnieniu, co do zasady z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia z tym, że roszczenia osoby małoletniej o naprawienie szkody nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez poszkodowanego pełnoletności. Oczywiście, jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się później albowiem z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

Opłata od pozwu
Opłata od pozwu to zazwyczaj 5% liczone od zażądanej kwoty pieniędzy nie niższa jednak od 30 zł i nie wyższa od 100 000 zł. Zawsze można złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów.Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 20:26

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne -zarażenie gronkowcem złocistym i zaniedbania w diagnostyce oraz leczeniu.
piątek, 11 lipca 2014
Zazwyczaj do zarażenia gronkowcem złocistym przy zabiegu wydłużenia kończyny dochodzi u osób, które są nosicielami tego wirusa, dlatego też istotne jest przeprowadzenie diagnostyki przedoperacyjnej w celu wykrycia czy pacjent jest nosicielem czy też nie. Jeżeli pacjent jest nosicielem to należy wdrożyć najpierw leczenie nosicielstwa. Zaniechanie wdrożenia takiego leczenia jest błędem, który może doprowadzić do zarażenia gronkowcem złocistym. Często też mimo zarażenia gronkowcem złocistym dochodzi do nieskutecznego leczenia zakażenia, co prowadzi do pogorszenia zdrowia i jest również uznawane za błąd medyczny.

PUBLIKACJE NA TEMAT
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT