Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Akty prawne

Najnowsze
Adwokat Wrocław Twardogóra kodeksy, ustawy

zmiana: 2019-01-22

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 632 t.j.)

zmiana: 2019-01-22

Kodeks spółek handlowych
01/01/2019
Treść:  PDF
Kodeks postępowania cywilnego
19/01/2019
Treść: PDF
Kodeks cywilny
01/01/2019
Treść PDF
Kodeks pracy
01/01/2019
Treść: PDF
Prawo przedsiębiorców
01/01/2019
Treść: PDF
Prawo upadłościowe
01/01/2019
Treść: PDF
Prawo restrukturyzacyjne
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
01/01/2019
Treść PDF
Prawo budowlane
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
01/01/2019
Treść:  PDF
Prawo spółdzielcze
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
04/07/2018
Treść:  PDF
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
01/03/2018
Treść: PDF
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o działalności leczniczej
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
01/01/2019
Treść: PDF
Prawo farmaceutyczne
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
01/01/2019
Treść: PDF
Ordynacja podatkowa
01/01/2019
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
22/01/2019
Treść:  PDF
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o podatku od towarów i usług
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
01/01/2019
Treść:  PDF
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
01/01/2019
Treść:  PDF
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
01/01/2019
Treść:  PDF
Ustawa o ochronie danych osobowych
03/06/2018
Treść: PDF
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
01/01/2019
Treść: PDF
Ustawa o timeshare
01/01/2019
Treść:  PDF
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.