tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje:

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym przedsiębiorstwie;
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego - Pacjent występujący z żądaniem jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej. Jeżeli natomiast przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.Trzeba również pamiętać, że nie można wypisać pacjenta rażąco naruszającego porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, gdy zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń spowodują bezpośrednie niebezpieczeństwo:
1)  dla życia lub zdrowia samego pacjenta albo
2)  dla życia lub zdrowia innych osób..

Oczywiście, może się zdarzyć, że pacjent będzie uważał, że jego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu wtedy będzie ponosił koszty pobytu, począwszy od upływu terminu wyznaczonego przez podmiot leczniczy, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych.

Ź
ródło:
Art. 29
ustawy o działalności leczniczej
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. II Maciej Dercz, Tomasz Rek 2014.09.01


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 22:26
Kiedy następuje wypisanie pacjenta ze szpitala ?
środa, 16 września 2015
3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. Użyte w przepisie wyrażenie "w sposób rażący narusza" jest nieostre, można jednak przyjąć, że wolą ustawodawcy było, aby podstawą wypisania nie mogło być jakiekolwiek (np. drobne lub nawet istotne, ale nierażące) naruszanie porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Co równie istotne, nie może to być jednorazowe naruszenie, lecz musi to być proces ciągły, przy czym te rażące naruszenia mogą mieć różnorodny charakter. Należy także podkreślić, że rażące naruszenia muszą odnosić się do konkretnych zdarzeń.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT