PRAWO CYWILNE 

Oferujemy profesjonalne usługi prawne z zakresu prawa cywilnego dopasowane do twoich potrzeb.
Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy oraz szeroki zakres usług świadczonych w dostępnej formie.

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria:    

udziela porad prawnych oraz sporządza opinie prawne w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązaniowego oraz spadkowego;
sporządza oraz opiniuje umowy ( zlecenia, o dzieło, leasingu, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, deweloperskie, darowizny, kupna-sprzedaży, factoringu, franchisingu, i inne.);
reprezentuje Klienta w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o zasiedzenie, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o zniesienie współwłasności, o zapłatę czynszu, o eksmisję, o wykonanie lub niewykonanie umowy;
dochodzi odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej, bezumowne korzystanie z nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych, szkodę wyrządzoną przestępstwem, szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej oraz odszkodowań związanych z wypadkiem drogowym, wypadkiem w pracy;
prowadzi sprawy z zakresu prawa konsumenckiego;
dochodzi wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
sporządza pisma procesowe i reprezentuje Klienta w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Umów się - on-line
Porady - on-line