obronę podejrzanego / oskarżonego prowadzoną przez adwokata na każdym etapie w postępowaniu karnym i karnoskarbowego,
reprezentowanie osoby pokrzywdzonej oraz oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie,
sporządzanie pism i wniosków,
porady prawne z zakresu obrony w postępowniu karnym oraz odpowiedzialności karnej -- podczas konsultacji bezpośredniej a także za pomocą poczty elektronicznej i innych środków porozumiewania się na odległość,
sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
obronę osobom zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego,
obronę skazanych przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary, jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary,
dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie oraz zatrzymanie.
 
WYKROCZENIA
Zapewniamy obronę prowadzoną przez adwokata w sprawach o wykroczenia.
Pomagamy na każdym etapie postępowania podejmując czynności wyłącznie na korzyść klienta
.
obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego przed sądami oraz organami ścigania,
obronę w trakcie czynności wyjaśniających oraz przed sądem, w tym w postępowaniu wykonawczym,
sporządzanie środków zaskarżenia i reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym.
Zapewniamy profesjonalną obronę prowadzoną przez adwokata na każdym etapie postępowania karnego i karnoskarbowego.
Gwarantujemy zachowanie tajemnicy adwokackiej.
Usługi świadczone przez adwokata dostosowujemy do potrzeb klienta oraz pomagamy rozwiązać powstałe problemy prawne.
Kancelaria Adwokacka zapewnia w sprawach karnych i karnoskarbowych:
Kancelaria Adwokacka zapewnia w sprawach o wykroczenia:
Obrona w sprawach karnych o przestępstwa- Adwokat Wrocław, Twardogóra
Obrona w sprawach karnych o przestępstwa- Adwokat Wrocław, Twardogóra
Obrona w sprawach karnych o przestępstwa- Adwokat Wrocław, Twardogóra
Zapewniamy obronę prowadzoną przez adwokata we Wrocławiu i  w Twardogórze w sprawach o wykroczenia
Pomagamy obwinionemu w sprawach o wykroczenie - adwokat Wrocław, Twardogóra
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:    

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, TwardogóraZ

apraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu i w Twardogórze.


PRAWO KARNE - KARNOSKARBOWE