obronę podejrzanego oraz oskarżonego w postępowaniu karnym,
reprezentowanie osoby pokrzywdzonej oraz oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie,
sporządzanie pism i wniosków,
porady prawne z zakresu odpowiedzialności karnej -- podczas konsultacji bezpośredniej a także za pomocą poczty elektronicznej i innych środków porozumiewania się na odległość,
sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
pomoc prawną osobą zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego,
reprezentowanie przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary, jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary,
dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie oraz zatrzymanie.
PRAWO KARNE - KARNOSKARBOWE
WYKROCZENIA
Zapewniamy pomoc prawną w sprawach o wykroczenia.
Pomagamy na każdym etapie postępowania podejmując czynności wyłącznie na korzyść klienta
.
obronę obwinionego w sprawach kolizji drogowej, prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, kradzieży,
reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego przed sądami oraz organami ścigania,
reprezentowanie w trakcie czynności wyjaśniających oraz przed sądem, w tym w postępowaniu wykonawczym,
sporządzanie środków zaskarżenia i reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym.
Zapewniamy obronę na każdym etapie postępowania karnego.
Gwarantujemy zachowanie tajemnicy.
Usługi dostosowujemy do potrzeb oraz pomagamy rozwiązać w sposób profesjonalny powstałe problemy prawne.
Zapewniamy
Zapewniamy
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk


                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Umów się - on-line
Porady - on-line