DLA PACJENTÓW
Pomagamy dochodzić: 
odszkodowania za błąd w sztuce medycznej (błąd medyczny, błąd lekarski, niepowodzenie w leczeniu, zakażenie chorobą itd.;),
zadośćuczynienia pieniężnego za doznane krzywdy oraz zawinione naruszenie praw pacjenta,
renty oraz ustalenia odpowiedzialności za dalsze pogorszenie stanu zdrowia i utratę zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości,
Reprezentujemy:


przed podmiotem medycznym (szpitalem, kliniką itd.. ), w negocjacjach ze sprawcą szkody,  
przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, okręgowym sądem lekarskim oraz Naczelnym Sądem Lekarskim,
w postępowaniu cywilnym,
w postępowaniu karnym i przed organami ścigania,
przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, okręgowym sądem pielęgniarek i położnych i Naczelnym Sądem pielęgniarek i położnych.
Sporządzamy: 


pisma, pisma procesowe oraz skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
odszkodowania dla rodziny pacjenta za śmierć pacjenta.
odwołania od decyzji wydanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w sprawie refundacji planowanego leczenia w innym państwie należącym do Unii Europejskiej
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Umów się - on-line
Porady - on-line                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej dla pacjenta i jego rodziny.
Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy oraz dostępność do świadczonych usług.
ZGŁOŚ SZKODĘ