ADWOKAT DLA PACJENTÓW

Pomagamy poszkodowanym pacjentom dochodzić: 
odszkodowania za błąd w sztuce medycznej (błąd medyczny, błąd lekarski, niepowodzenie w leczeniu, zakażenie chorobą itd.;),
zadośćuczynienia pieniężnego za doznane krzywdy oraz zawinione naruszenie praw pacjenta,
renty oraz ustalenia odpowiedzialności za dalsze pogorszenie stanu zdrowia i utratę zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości,
Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów :


przed podmiotem medycznym (szpitalem, kliniką itd.. ), w negocjacjach ze sprawcą szkody,  
przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, okręgowym sądem lekarskim oraz Naczelnym Sądem Lekarskim,
w postępowaniu cywilnym,
w postępowaniu karnym i przed organami ścigania,
przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, okręgowym sądem pielęgniarek i położnych i Naczelnym Sądem pielęgniarek i położnych.
Sporządzamy: 


pisma, pisma procesowe oraz skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
odszkodowania dla rodziny pacjenta za śmierć pacjenta.
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
odwołania od decyzji wydanej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w sprawie refundacji planowanego leczenia w innym państwie należącym do Unii Europejskiej
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania
Adwokat Grzegorz Szymczyk udziela profesjonalnej pomocy prawnej dla pacjenta i jego rodziny.
Zapewniamy indywidualne podejście do sprawy oraz dostępność do świadczonych usług.
Adwokat Wrocław, Twardogóra dla pacjentów, odszkodowania

Z

apraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu i w Twardogórze.


Potrzebujesz Adwokata dla poszkodowanych pacjentów


Wyślij wiadomość lub zadzwoń teraz albo umów się na spotkanie on-line
we Wrocławiu lub w Twardogórze 

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:    

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, TwardogóraKancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl