tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Leasing a szkoda całkowita lub utrata pojazdu z powodu kradzieży
27/09/2017
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub utraty pojazdu w leasingu z powodu kradzieży ma zastosowanie
art. 7095 kodeksu cywilnego.
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu ...


Wszczęcie i zakończenie kontroli celno-skarbowej działalności gospodarczej przedsiębiorców (KAS)
13/03/2017
Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947)., która zmieniła zasady kontroli celno-skarbowej firm. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć zasady wszczęcia i zakończenia kontroli.

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. ...

Co to KAS, - czyli co to jest Krajowa Administracja Skarbowa?
02/03/2017
W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947). 
Zgodnie z definicja ustawową KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z  tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz  ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu  obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym ....

Ochrona autorskich praw do programu komputerowego
15/11/2015

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie.

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia....

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym
08/11/2015
Na wstępie niniejszego posta chciałbym przedstawić podstawową normę, o której należy pamiętać przy kontroli przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów ...


Obsługa prawna firm - nowe pakiety
05/01/2015

W związku z rozwojem Kancelarii Adwokackiej postanowiliśmy zaktualizować naszą ofertę w zakresie obsługi prawnej firm i oferowanych pakietów stałej obsługi prawnej.Wszystkie nowości można oglądać na stronie Kancelarii
www.adwokat-szymczyk.pl
...

Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
09/11/2014
Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
niedziela, 9 listopada 2014
1) zaniechania niedozwolonych działań,
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań, ...

Zgłoszenie wierzytelności do upadłości
09/11/2014

Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność....

Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
15/06/2014

Aby wyłączyć przymusowo wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wystąpić o to do Sądu.
Sądem właściwym do wytoczenia tego rodzaju powództwa jest....


Blog dla biznesu - Przedsiębiorca
Umów wizytę - online
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.