Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Wszczęcie i zakończenie kontroli celno-skarbowej działalności gospodarczej przedsiębiorców (KAS)
13/03/2017
Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947)., która zmieniła zasady kontroli celno-skarbowej firm. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć zasady wszczęcia i zakończenia kontroli.

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. ...

Kiedy zachodzi nominalne obniżenie kapitału zakładowego?
04/10/2015
Nominalne obniżenie kapitału zakładowego zachodzi, gdy:

1) bilans spółki wykazał stratę, a obniżenie ma na celu wyrównanie bilansu, aby mogła nastąpić wypłata z zysku dla wspólników. Gdyby bowiem w tej sytuacji nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego, zysk spółki musiałby być przeznaczony na odbudowę kapitału zakładowego, aż ...

Kiedy ma miejsce rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
23/09/2015

Rzeczywiste obniżenie kapitału zakładowego ma miejsce, gdy:

1) kapitał zakładowy spółki jest zbyt wysoki w stosunku do zadań gospodarczych spółki.

Jak obniżyć kapitał zakładowy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ?
22/09/2015
Obniżenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.

Zasadą jest, obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki. Wyjątek od tej zasady stanowi obniżenie kapitału zakładowego przez umorzenie udziałów....

Jaka jest odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za długi spółki?
01/09/2015

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki ma charakter osobisty, nieograniczony i solidarny (pomiędzy wspólnikami oraz ze spółką), ale jednocześnie subsydiarny w zakresie egzekucji (art. 22 § 2 KSH w związku z art. 31 § 1 KSH).

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatorów a także innych osób w spółce akcyjnej
10/11/2014

Odpowiedzialność cywilną w spółce akcyjnej regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z regulacją zwartą w przedmiotowym kodeksie, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w:
-  oświadczeniu, że wymagane ...


Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
09/11/2014

Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji
niedziela, 9 listopada 2014
1) zaniechania niedozwolonych działań,
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań,...

Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
15/06/2014
Aby wyłączyć przymusowo wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wystąpić o to do Sądu.
Sądem właściwym do wytoczenia tego rodzaju powództwa jest sąd rejonowy, jeżeli wartość udziału pozwanego wspólnika nie będzie przekraczać 75 000 zł, jeżeli jednak wartość udziału wspólnika ...


Blog dla biznesu - Spółki

PUBLIKACJE NA TEMAT