Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Start >> Publikacje >> Upadłość i Restrukturyzacja >> Upadłość >> Kiedy należy zgłosić wniosku o ogłoszenie upadłości?

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Wybrane publikacje na temat upadłości

Wybrane orzeczenia na temat zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Moment powstania obowiązku zarządu spółdzielni zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19 maja 2010 r. I CSK 480/09

Obowiązek zarządu spółdzielni niezwłocznego zgłoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie jej upadłości aktualizuje się dopiero w razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości.

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec osoby, która nie złożyła w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 marca 2009 r. III CSK 297/08

Wobec osoby, która zaniechała złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowo określonym terminie może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia określonych funkcji w spółce prawa handlowego, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Jeśli zobowiązany złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z opóźnieniem, jednak postępowanie zostało wszczęte, wówczas roczny termin do złożenia wniosku o ukaranie rozpoczyna bieg od dnia zakończenia postępowania upadłościowego.

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.