Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Pytania i odpowiedzi z prawa karnego

Jaka kara za niepłacenie alimentów?

Pytanie do adwokata:

Od 3 lat płacę po 100 zł alimentów na córkę i 50 zł na syna. Mam jednak płacić po 400 zł na każde z dzieci. Czy to jest przestępstwo? Jaka kara mi grozi za niepłacenie alimentów zgodnie z orzeczeniem sądu?

Odpowiedź adwokata:

25.04.2018 r.
Jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek nie płacenia alimentów zaległości  stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli późnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące to dochodzi do popełnienia przestępstwa. Należy więc na zadane pytanie odpowiedzieć twierdząco tj. płacenie alimentów w niższej kwocie też jest przestępstwem.

Kara:

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące podlega:
- grzywnie,
- karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli osoba zalegająca z zapłatą alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA

Umów się na spotkanie we Wrocławiu lub w Twardogórze

Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.