ODSZKODOWANIA ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE
  (ARESZTOWANIE)
która w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania została uniewinniona lub wobec której orzeczono łagodniejszą karę lub środek karny albo środek związany z poddaniem próbie,
wobec której niesłusznie wykonano kare lub środek karny, jeżeli w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania stwierdzono, że zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono lub z której wykonania warunkowo zwolniono, albo podjęcie warunkowo umorzonego postępowania i orzeczenie wobec sprawcy kary lub środka karnego było niewątpliwie niezasadne,
wobec której niezasadnie wykonano środek zapobiegawczy w tym tymczasowe aresztowanie lub zabezpieczenie majątkowe w zakresie, w jakim z uwagi na rodzaj i rozmiar orzeczonych kar lub środków karnych nie można było zaliczyć na ich poczet okresów wykonywania odpowiednich środków zapobiegawczych podlegających takiemu zaliczeniu lub w pełni wykorzystać zastosowanego zabezpieczenia majątkowego,
niewątpliwie niesłusznie zatrzymanej w związku z postępowaniem karnym.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Umów się - on-line
Porady - on-line
Pomagamy uzyskać odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od Skarbu Państwa osobie:
ZGŁOŚ SZKODĘ