tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Jeżeli po wypadku samochodowym jesteś poszkodowany a po naprawie samochód utracił na wartości to na podstawie art. 361 k.c. można dochodzić odszkodowania. Wysokość odszkodowania za utratę rynkowej wartości samochodu ustala się następująco: wartość rynkowa samochodu przed szkodą - wartość rynkowa samochodu po szkodzie

Artykuł 361 k.c. przewiduje pełne odszkodowanie.

Równie w doktrynie ugruntował się pogląd, że odszkodowanie powinno także zawierać zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.
Zgodnie z  treścią uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 października 2001 r. w sprawie o sygn. akt  III CZP 57/2001


Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

W uzasadnieniu tej uchwały czytam:

Jednakże podstawą ustalenia wartości rzeczy będącej przedmiotem powszechnego obrotu nigdy nie jest jednostkowa cena, która może wynikać z zupełnie przypadkowych okoliczności. Podstawą ustalenia wartości powinna być średnia (mediana) cenAutor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 20:18


Czy przysługuje odszkodowanie za utratę rynkowej wartości samochodu po wypadku ?
czwartek, 22 stycznia 2015
TRESĆ Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT