ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH PRZY PRACY


Pomagamy profesjonalnie osobom poszkodowanym oraz ich bliskim  w dochodzeniu rekompensaty szkody osobowej i majątkowej w postępowaniu przeciwko pracodawcy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz ubezpieczycielowi pracodawcy. Powierzone nam sprawy traktujemy indywidualnie
.
odszkodowania za szkodę na mieniu i osobie,
zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej,
odszkodowania za koszty leczenia, renty, utracone zarobki,
zwrotu kosztów pogrzebu, renty alimentacyjnej,
zasiłku chorobowego,
świadczenia rehabilitacyjnego,
zasiłku wyrównawczego,
jednorazowego odszkodowania,
renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,
renty rodzinnej,
dodatku pielęgnacyjnego,
dodatku do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
DOCHODZIMY:
w postępowaniu przedsądowym - negocjujemy z pracodawcą oraz z ubezpieczycielem,
w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
w postępowaniu sądowym,
w postępowaniu windykacyjnym.
REPREZENTUJEMY:
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.