tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk


Mając to na uwadze o szkodzie całkowitej nie może być mowy, gdy koszty naprawy to 100% wartości samochodu przed jego uszkodzeniem. O szkodzie całkowitej możemy mówić dopiero, gdy naprawa samochodu kosztuje więcej niż wartość samochodu przed wypadkiem.


Autor: Adwokat Grzegorz Szymczyk o 22:00Jaka wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej w uszkodzonym pojeździe?
wtorek, 17 kwietnia 2016
Co do zasady ubezpieczyciel pojazdu ponosi odpowiedzialność w  granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Sąd Najwyższy stwierdził jednocześnie, że poszkodowanemu należy zwrócić ,,wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki" (por. wyrok z dnia 20 października 1972 r., II CR 425/72, OSNCP 1973, nr 6, poz. 111).

Jeżeli więc w konkretnych okolicznościach sprawy zostanie stwierdzony brak ekonomicznego uzasadnienia naprawienia szkody we wskazany sposób, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do żądania zapłaty kwoty wyrównującej uszczerbek majątkowy wyrażający się różnicą pomiędzy wartością samochodu przed i po uszkodzeniu.

Więc w przypadku „
szkody całkowitej”, tj. uszkodzenia pojazdu w stopniu wyłączającym możliwość jego naprawy albo, jeżeli koszt naprawy pojazdu jest znacznie wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, świadczenie pieniężne ubezpieczyciela obejmuje kwotę odpowiadającą różnicy wartości pojazdu sprzed i po wypadku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r. V CKN 903/2000).
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.

PUBLIKACJE NA TEMAT