tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
AKTY PRAWNE
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Prawo upadłościowe
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o działalności leczniczej
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Prawo farmaceutyczne
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Kodeks karny
14/06/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)
19/04/2016

TREŚĆ PDF

KODEKS CYWILNY
11/03/2016
TREŚĆ PDF

Ustawa o kredycie konsumenckim
10/03/2016
TREŚĆ: PDF