"e- Pakiet " - w ramach tego pakietu Kancelaria świadczy usługi z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem "Standard", wyłącznie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, skypa, GG.


"Pakiet dla Rodzinny "- w ramach tego pakietu z pomocy prawnej w zakresie dziedzin prawa objętych pakietem będą mogli skorzystać współmałżonek i dzieci wspólne, dzieci Klienta lub dzieci współmałżonka oraz rodzice Klienta ( z możliwością rozszerzenia kręgu osób będących członkami rodziny, którzy będą mogli skorzystać  z pomocy prawnej).
UWAGA: Pakiety w/w nie obejmują spraw dotyczących działalności gospodarczej.
Stawka miesięczna za pakiet jest ustalana każdorazowo indywidualnie dla każdego Klienta. Umowa jest zawierana minimum na 12 miesięcy.
PAKIETY OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM
Pakiety Ochrony Prawnej w Życiu Prywatnym oferujemy w wersji dla osób, które potrzebują zabezpieczenia pomocy prawnej dla siebie oraz dla całej swojej rodziny. Jest to kompleksowe rozwiązanie skierowane do Klientów indywidualnych, zapewniające ochronę prawną w wielu aspektach codziennego życia. Usługi prawne są świadczone drogą elektroniczną (e-mail), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem.
Standard Standard dla Rodziny Premium Premium dla Rodziny
Ilość dostępnych w pakiecie godzin pracy w kwartale 25 45 Bez limitu Bez limitu
Dodatkowa godzina możliwa do dokupienia 100 zł + VAT 80 zł + VAT - -
Krótkie konsultacje telefoniczne Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Krótkie konsultacje poprzez Internet 30 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Wideokonferencja w ramach dostępnych w pakiecie godzin w ramach dostępnych w pakiecie godzin 10 godzin w kwartale 15 godzin w kwartale
Analiza dokumentacji prawnej w ramach dostępnych w pakiecie godzin
w ramach dostępnych w pakiecie godzin Bez limitu Bez limitu
Sporządzanie projektów wezwań do zapłaty, wezwań do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań w ramach dostępnych w pakiecie godzin
w ramach dostępnych w pakiecie godzin
Bez limitu bez limitu
Sporządzanie projektów umów w ramach dostępnych w pakiecie godzin
w ramach dostępnych w pakiecie godzin
Bez limitu Bez limitu
Sporządzanie wniosków w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym w ramach dostępnych w pakiecie godzin
w ramach dostępnych w pakiecie godzin
Bez limitu
Bez limitu
Sporządzanie projektów pism, wniosków i skarg w postępowaniu administracyjnym. w ramach dostępnych w pakiecie godzin w ramach dostępnych w pakiecie godzin
Bez limitu Bez limitu
Sporządzanie środków odwoławczych i pism procesowych w postępowaniu cywilnym, karnym tj. apelacji, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, skarg, itp.; w ramach dostępnych w pakiecie godzin
w ramach dostępnych w pakiecie godzin
Bez limitu Bez limitu
Rabat na obsługę prawną w procesie tj. reprezentowanie przed sądami, organami administracyjnymi, organami ścigania. 10% 10% 25% 25%
Zakres usług        
Prawo cywilne Tak Tak Tak Tak
Prawo konsumenckie Tak Tak Tak Tak
Prawo rodzinne i opiekuńcze Tak Tak Tak Tak
Prawo pracy Tak Tak Tak Tak
Prawo ubezpieczeń - - Tak Tak
Windykacja Tak Tak Tak Tak
Prawo spółdzielcze i lokalowe Tak Tak Tak Tak
Prawo karne - - Tak Tak
Prawo medyczne - - Tak Tak
Odszkodowania Tak Tak Tak Tak
Rabat na e-pakiet 35% 35% 50% 50%
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.