Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Polityka Prywatności

Niniejsza strona zawiera opis polityki prywatności stosowanej przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Grzegorza Szymczyka („Kancelaria”) w odniesieniu do strony internetowej zamieszczonej pod adresem: adwokat-szymczyk.pl („Strona internetowa”).

Poprzez korzystanie ze Strony internetowej użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszą Politykę prywatności.
Niezamówione wiadomości e-mail przesyłane przez osoby niebędące klientami Kancelarii nie mogą stanowić informacji prawnie chronionej i mogą być ujawniane osobom trzecim.

Na Stronie Internetowej Kancelaria może prosić użytkowników o przekazanie informacji umożliwiających ich identyfikację oraz o inne dane i zbierać te informacje. W zależności od informacji i/lub usług, o jakie wnioskuje, użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz o inne dane w szczególności:  informacje na temat nazw domen oraz adresów IP osób odwiedzających stronę wraz z danymi statystycznymi na temat sposobu jej użytkowania (np. rodzaj przeglądarki internetowej i system operacyjny) oraz historią przeglądania. Przedmiotowe dane są wykorzystywane w celu usprawnienia działalności Kancelarii oraz Strony internetowej.

Kancelaria może wykorzystywać dane użytkownika w celu:
1. udostępnienia użytkownikowi spersonalizowanych treści;
2. przetwarzania zapytań i udzielania na nie odpowiedzi;
3.  dla jakich użytkownik przekazał te informacje;

Poza wyżej opisanymi metodami, zarówno my, jak i nasi dostawcy usług, zbieramy informacje przy użyciu plików typu ‘cookies’ lub podobnych technologii cyfrowej personalizacji danych, co pozwala Kancelarii na zbieranie różnego typu informacji, między innymi o tym, jakie strony są przez Państwa odwiedzane, które z artykułów w naszym biuletynie wybrali Państwo klikając na nie, jak również innych informacji.

Więcej na temat sposobu, w jaki Kancelaria korzysta z plików typu ‘cookies’ znajdą Państwo klikając na zakładkę „cookies” na dole Strony internetowej.

Kancelaria podejmuje starania w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami.

Użytkownicy mogą aktualizować swoje dane przesyłając na adres mailowy Kancelarii, dane podlegające aktualizacji.
Strona internetowa może zawierać odwołania do stron internetowych osób trzecich. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez te osoby w zakresie ochrony prywatności ani za zawartość tych stron.
W przypadku pytań związanych z niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt za pomocą Formularza kontaktowego lub drogą pocztową na adres Kancelarii ( wszelkie informacje kontowe w zakładce „Kontakt”).
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.