Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: RODO) chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych, jeżeli skorzystałeś z usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Grzegorza Szymczyk, jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Szymczyka z/s przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/44a we Wrocławiu. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej we Wrocławiu jest adw. Sławomir Krześ.

Administrator informuje, że twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem lub zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Twoje dane osobowe powierzone Administratorowi nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i twoje dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec twoich interesów, praw i wolności lub twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego twoją sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

KONTAKT

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Zobacz też:  Polityki Prywatności, plików Cookies
Kontakt
ul. S.Leszczyńskiego, 50-076 Wrocław
ul. Zbyszka 2, 56-416 Twardogóra
+ 48 71 707 2519
+ 48 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl

Copyright © 2012 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk - Adwokat Wrocław  /  Twardogóra. Wszystkie prawa zastrzeżone.