ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Pomagamy dochodzić odszkodowań za błędy medyczne (zdarzenia medyczne).
Celem naszym jest pomóc w taki sposób abyś nie musiał zmagać się z problemami prawnymi i twoje roszczenia
były zaspokojone.
Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy pisma, a także reprezentujemy:
przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o zdarzeniach medycznych,
w postępowaniu przed sądem cywilnym,
w postępowaniu przed sądem karnym,
przy negocjacjach z podmiotem leczniczym ( np: szpitalem), ubezpieczycielem podmiotu leczniczego a także z lekarzami i pielęgniarkami wykonującymi zawód w ramach działalności leczniczej, jako praktykę zawodową.
Błąd medyczny: 
Błąd może mieć postać błędu diagnostycznego, przez którego należy rozumieć wyciągnięcie z objawów chorobowych innych wniosków niż te, które dyktowane są wiedzą medyczną. Może on polegać tak na nierozpoznaniu w ogóle pewnych objawów, a także na wadliwym przeprowadzeniu samych badań służących postawieniu diagnozy bądź w ogóle na pominięciu takich badań. Istotą błędu jest to, iż działanie lub zaniechanie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami przyjętymi we współczesnej wiedzy lekarskiej. Błąd może mieć też postać błędu wykonawczego, przez którego należy rozumieć nieprawidłowe realizację procedury medycznej, niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W końcu błąd może przybierać postać błędu organizacyjnego, przez którego należy rozumieć niewłaściwą organizację świadczonych usług medycznych. Na gruncie naszego porządku prawnego, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej personelu medycznego w związku z błędem w sztuce lekarskiej, wchodzi w rachubę także odpowiedzialność deliktowa za zawinione nienależyte świadczenie opieki medycznej i pielęgniarskiej po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Zawinione działanie (czy też zaniechanie) w powyższym zakresie może być czynnikiem prowadzącym do powstania bądź też zwiększenia uszczerbku, cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis    Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.