DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH

Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla firm farmaceutycznych w sposób kompleksowy. Celem naszej Kancelarii jest utrzymanie obecnego charakteru świadczonych przez nas usług prawnych tj. indywidualnego podejścia do każdej sprawy i dostępności usług. Oferujemy doraźną pomoc prawną oraz stałą obsługę prawną w ramach pakietów prawnych a także świadczenie usług prawnych za pomocą środków komunikacji na odległość.   
Oferujemy doradztwo prawne w przedmiocie:
dopuszczania do obrotu produktów leczniczych,
transferu technologii i know-how,
reklamy produktów leczniczych,
praw autorskich,
nieuczciwej konkurencji,
ochrony praw własności intelektualnej.
Sporządzamy:
opinie prawne,
umowy w tym umowy licencyjne, kooperacyjne a także w przedmiocie prowadzenia badań,
pisma różnego rodzaju.
Reprezentujemy w postępowaniach:
przed sądami powszechnymi w tym w sprawach roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez produkty lecznicze i wyroby medyczne,
przed organami inspekcji farmaceutycznej,
przed organami i sądami administracyjnymi,
dotyczących dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu,
dotyczących pozwolenia na import równoległy i zgłoszenia dystrybucji równoległej,
dotyczących zezwoleń na wytwarzanie lub import produktów leczniczych,
dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności hurtowej,
dotyczących refundacji produktów leczniczych.
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną firmy.
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Umów się - on-line
Porady - on-line
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.