ADWOKAT DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH


Świadczymy profesjonalne usługi prawne dla firm farmaceutycznych w sposób kompleksowy. Celem naszej Kancelarii jest  
utrzymanie obecnego charakteru świadczonych przez nas usług prawnych tj. indywidualnego podejścia do każdej sprawy i  
dostępności usług. Oferujemy doraźną pomoc prawną oraz stałą obsługę prawną w ramach pakietów prawnych dla firm  
farmaceutycznych a także świadczenie usług prawnych za pomocą środków komunikacji na odległość.     
Oferujemy doradztwo prawne w przedmiocie:
dopuszczania do obrotu produktów leczniczych,
transferu technologii i know-how,
reklamy produktów leczniczych,
praw autorskich,
nieuczciwej konkurencji,
ochrony praw własności intelektualnej.
Sporządzamy:
opinie prawne,
umowy w tym umowy licencyjne, kooperacyjne a także w przedmiocie prowadzenia badań,
pisma różnego rodzaju.
Reprezentujemy w postępowaniach:
przed sądami powszechnymi w tym w sprawach roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną przez produkty lecznicze i wyroby medyczne,
przed organami inspekcji farmaceutycznej,
przed organami i sądami administracyjnymi,
dotyczących dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu,
dotyczących pozwolenia na import równoległy i zgłoszenia dystrybucji równoległej,
dotyczących zezwoleń na wytwarzanie lub import produktów leczniczych,
dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności hurtowej,
dotyczących refundacji produktów leczniczych.
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną firmy.
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla firm farmaceutycznych – Wrocław, Twardogóra

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu i w Twardogórze.

                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl