DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Zapewniamy świadczenie usług prawnych dla pielęgniarek i położnych w sposób kompleksowy i profesjonalny.


udzielamy porad prawnych,
sporządzamy opinie prawne oraz  umowy, pisma, regulaminy, procedury, statuty, itd...,
prowadzimy obsługę prawną z zakresu prawa pracy oraz kontraktów,
zapewniamy obronę w postępowaniu przed organami ścigania a także w postępowaniu karnym przed sądami oraz w postępowaniu wykonawczym,
reprezentujemy w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
reprezentujemy w postępowaniu przedsądowym i sądowym w sprawach z zakresu roszczeń pacjentów,
oferujemy zastępstwo prawne w sporach  z Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami,
reprezentujemy pielęgniarki i położne w postępowaniach, w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, okręgowym sądem pielęgniarek i położnych oraz Naczelnym Sądem pielęgniarek i położnych,
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
tel. kom. 725 118 998
tel. 71 707 25 19
Umów się - on-line
Porady - on-line
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:   

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.
Facebook - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Google - Adwokat Wrocław, Twardogóra
GoldenLine - Adwokat Wrocław, Twardogóra
LinkedIn - Adwokat Wrocław, Twardogóra
Aktywność na Twitterze - Adwokat Wrocław, Twardogóra

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu i w Twardogórze.

Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra
Adwokat dla pielęgniarek i położnych - Wrocław, Twardogóra