DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zapewniamy świadczenie usług prawnych dla pielęgniarek i położnych w sposób kompleksowy i profesjonalny.


udzielamy porad prawnych,
sporządzamy opinie prawne oraz  umowy, pisma, regulaminy, procedury, statuty, itd...,
prowadzimy obsługę prawną z zakresu prawa pracy oraz kontraktów,
zapewniamy obronę w postępowaniu przed organami ścigania a także w postępowaniu karnym przed sądami oraz w postępowaniu wykonawczym,
reprezentujemy w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
reprezentujemy w postępowaniu przedsądowym i sądowym w sprawach z zakresu roszczeń pacjentów,
oferujemy zastępstwo prawne w sporach  z Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami,
reprezentujemy pielęgniarki i położne w postępowaniach, w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, okręgowym sądem pielęgniarek i położnych oraz Naczelnym Sądem pielęgniarek i położnych,
tel. kom. 725118998

tel. 71 7072519

e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
Umów się - on-line
Porady - on-line
                  

Znajdź nas:    

Dowiedz się:     Cookis     Polityka prywatności     Subskrybuj     Regulamin

© 2016 Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk . Wszystkie prawa zastrzeżone.